Spring til hovedindhold

FAQ

Hvorfor blokerer AdGuard Home ikke annoncer eller trusler?

Ønskes man, at AdGuard Home blokerer somebadsite.com, men af en eller anden grund ikke gør det. Lad os prøve at løse dette problem.

Man har højst sandsynligt ikke opsat sin enhed til at bruge AdGuard Home som standard DNS-server. Sådan tjekkes, om AdGuard Home bruges som standard DNS-server:

 1. Åbn i Windows en kommandoprompt (StartKørcmd.exe). På andre systemer, åbn Terminal-applikationen.

 2. Eksekvér nslookup example.org. Det vil give et skærmoutput i stil med dette:

  Server: 192.168.0.1
  Address: 192.168.0.1#53

  Non-authoritative answer:
  Name: example.org
  Address: <IPv4>
  Name: example.org
  Address: <IPv6>
 3. Tjek, om 'Server' IP-adressen er den, hvor AdGuard Home kører. Hvis ikke, opsæt da enheden i overensstemmelse hermed. Se nedenfor, hvordan dette gøres.

 4. Sørg for, at forespørgslen til example.org vises i AdGuard Home-UI'et på siden Forespørgselslog. Hvis ikke, opsæt da AdGuard Home til at lytte på den angivne netværksgrænseflade. Den nemmeste måde at gøre dette på er ved at geninstallere AdGuard Home med standardindstillinger.

Er man sikker på, at enheden bruger AdGuard Home som standard DNS-server, men problemet fortsætter, kan det skyldes en forkert opsætning af AdGuard Home. Tjek venligst og sørg for at:

 1. Indstillingen Blokér domæner ved hjælp af filtre og hosts-filer er aktiveret på siden IndstillingerGenerelle indstillinger.

 2. De relevante sikkerhedsmekanismer på samme side er aktiveret, såsom Forældrekontrol.

 3. De relevante filtre er aktiveret på siden FiltreDNS-sortlister.

 4. Der ikke er nogen undtagelsesregellister, som kan tillade forespørgsler, aktiveret på siden FiltreDNS-hvidlister.

 5. Der ikke er nogen DNS-rewrites, som kan forstyrre på siden FiltreDNS-rewrites.

 6. Der ikke er nogen tilpassede filtreringsregler, som kan forstyrre på siden FiltreTilpassede filtreringsregler.

Hvor kan man se logfilerne?

Standardplaceringen af alm. tekstlogfiler (ikke at forveksle med forespørgselslogfiler) afhænger af operativsystemet og installationstilstanden:

 • OpenWrt Linux: Eksekvér kommandoen logread -e AdGuardHome.

 • Linux-systemer med systemd og andre Unix-systemer med SysV-lignende init: /var/log/AdGuardHome.err.

 • macOS: /var/log/AdGuardHome.stderr.log.

 • Linux-systemer med Snapcraft bruger kommandoen snap logs adguard-home.

 • FreeBSD: /var/log/daemon.log.

 • OpenBSD: /var/log/daemon.

 • Windows: Windows Hændelseslog anvendes.

Hvordan opsættes AdGuard Home til at skrive logfiler på udførligt (verbose) niveau?

For at fejlfinde på et kompliceret problem kræves nogle gange logning på udførligt (verbose) niveau. Sådan aktiveres dette:

 1. Stop AdGuard Home:

  ./AdGuardHome -s stop
 2. Opsæt AdGuard Home til at skrive logfiler på udførligt (verbose) niveau:

  1. Åbn AdGuardHome.yaml i editoren.

  2. Indstil log.file til den ønskede sti til logfilen, f.eks. /tmp/aghlog.txt. Bemærk, at mappen skal eksistere.

  3. Indstil 'log.verbose' til 'true'.

 3. Genstart AdGuard Home og genskab problemet:

  ./AdGuardHome -s start
 4. Når fejlfindingen er færdig, sæt log.verbose tilbage til false.

Hvordan får man vist en tilpasset blokeringsside?

bemærk

Før noget af dette gøres, vær da opmærksom på, at moderne webbrowsere er opsat til brug af HTTPS, så de validerer ægtheden af webservercertifikatet. Dette betyder, at brug af enhver af disse vil resultere i advarselsskærme.

Der er en række foreslåede udvidelser, som, hvis de er rimeligt velunderstøttede af klienter, ville give en bedre brugeroplevelse, herunder RFC 8914 Extended DNS Error codes og DNS Access Denied Error Page RFC draft. Vi implementerer dem, når webbrowsere reelt begynder at understøtte dem.

Forudsætninger

For at bruge nogen af disse metoder til at vise en tilpasset blokeringsside, skal der bruges en HTTP-server, der kører på en IP-adresse og leverer den pågældende side på alle rutninger. Noget i stil med pixelserv-tls.

Tilpasset blokeringsside for Forældrekontrol og Safe Browsing-filtre

Disse parametre kan pt. ikke indstilles fra UI'en, hvorfor opsætningsfilen skal redigeres manuelt:

 1. Stop AdGuard Home:

  ./AdGuardHome -s stop
 2. Åbn AdGuardHome.yaml i editoren.

 3. Sæt indstillingerne "dns.parental_block_host" eller "dns.safebrowsing_block_host" til serverens IP-adresse (i dette eksempel "192.168.123.45"):

  # …
  dns:
  # …

  # BEMÆRK: Ændr til den faktiske IP-adresse på serveren.
  parental_block_host: 192.168.123.45
  safebrowsing_block_host: 192.168.123.45
 4. Genstart AdGuard Home:

  ./AdGuardHome -s start

Tilpasset blokeringsside til andre filtre

 1. Åbn web-UI'en.

 2. Gå til IndstillingerDNS-indstillinger.

 3. Vælg i afsnittet DNS-serverkonfiguration drejeknappen Tilpasset IP i vælgeren Blokeringstilstand og angiv serverens IPv4- og IPv6-adresser.

 4. Klik på Gem.

Hvordan ændres adressen på kontrolpanelgrænsefladen?

 1. Stop AdGuard Home:

  ./AdGuardHome -s stop
 2. Åbn AdGuardHome.yaml i editoren.

 3. Sæt http.address-indstillingen til en ny netværksgrænseflade. F.eks.:

  • 0.0.0.0:0 for at lytte på alle netværksgrænseflader;
  • 0.0.0.0:0:8080 for at lytte på alle netværksgrænseflader med port 8080;
  • 127.0.0.1:0 for kun at lytte på den lokale loopback-grænseflade.
 4. Genstart AdGuard Home:

  ./AdGuardHome -s start

Hvordan opsættes AdGuard Home som standard DNS-server?

Se afsnittet Opsætning af enheder på siden Kom godt i gang.

Findes nogen kendte begrænsninger?

Her er nogle eksempler på, hvad der ikke kan blokeres af en DNS-niveau blocker:

 • YouTube-, Twitch-annoncer.

 • Facebook-, X- (tidligere Twitter) og Instagram-sponsorerede opslag.

Grundlæggende kan enhver annonce, der deler et domæne med indhold, ikke blokeres af en blocker på DNS-niveau, medmindre man også er villig til at blokere indholdet.

Nogen mulighed for at håndtere dette i fremtiden?

DNS vil aldrig være tilstrækkelig til at gøre dette. Den eneste mulighed er brug af en indholdsblokerende proxy, som vi gør det i enkeltstående AdGuard-applikationerne. Vi tilføjer understøttelse af denne funktion til AdGuard Home i fremtiden. Selv da, vil der desværre stadig være tilfælde, hvor det er utilstrækkeligt eller vil kræve en ret kompleks opsætning.

Hvorfor ses en "bind: adresse allerede i brug"-fejl under forsøg på at installere på Ubuntu?

Dette sker, fordi port 53 på localhost, der bruges til DNS, allerede er optaget af et andet program. Ubuntu kommer med en lokal DNS kaldet systemd-resolved, der bruger adressen 127.0.0.53:53, hvilket forhindrer AdGuard Home i at tilknytte 127.0.0.1:53. Dette kan ses ved at eksekvere:

sudo lsof -i :53

Outputtet bør ligne:

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
systemd-r 14542 systemd-resolve 13u IPv4 86178 0t0 UDP 127.0.0.53:domain
systemd-r 14542 systemd-resolve 14u IPv4 86179 0t0 TCP 127.0.0.53:domain

For at løse dette skal enten systemd-resolved-deamonen deaktiveres eller en anden netværksgrænseflade vælges og AdGuard Home tilknyttes en tilgængelig IP-adresse på den, såsom routerens IP-adresse i netværket. Er der behov for at lytte på 'localhost', findes der flere løsninger.

For det første kan AdGuard Home detektere sådanne opsætninger og selv deaktivere 'systemd-resolved', hvis der trykkes på knappen Ret placeret ved siden af meddelelsen 'adresse allerede i brug' på installationsskærmen.

For det andet, hvis dette ikke virker, følg da vejledningen nedenfor. Bemærk, at såfremt AdGuard Home bruges med docker eller snap, skal dette gøres manuelt.

 1. Opret om nødvendigt mappen /etc/systemd/resolved.conf.d:

  sudo mkdir -p /etc/systemd/resolved.conf.d
 2. Deaktivér DNSStubListener og opdatér DNS-serveradressen. For at gøre dette, opret en ny fil, /etc/systemd/resolved.conf.d/adguardhome.conf, med flg. indhold:

  [Resolve]
  DNS=127.0.0.1
  DNSStubListener=no

Angivelse af 127.0.0.1 som DNS-serveradressen er nødvendig., da navneserveren ellers vil være 127.0.0.53, hvilket ikke vil fungerer uden DNSStubListener.

 1. Aktivér en anden resolv.conf-fil:

  sudo mv /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.backup
  sudo ln -s /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf
 2. Genstart DNSStubListener:

  sudo systemctl reload-or-restart systemd-resolved

Derefter skulle systemd-resolved ikke blive vist i outputtet af lsof, og AdGuard Home skulle være i stand til at tilknytte sig 127.0.0.1:53.

Hvordan opsættes en omvendt proxyserver til AdGuard Home?

Kører man allerede en webserver og ønsker at tilgå AdGuard Home kontrolpanel-UI'en fra en URL, såsom http://DIN_SERVER/aghome/, kan denne opsætning anvendes på webserveren:

nginx

location /aghome/ {
proxy_cookie_path / /aghome/;
proxy_pass http://AGH_IP:AGH_PORT/;
proxy_redirect / /aghome/;
proxy_set_header Host $host;
}

caddy

:80/aghome/* {
route {
uri strip_prefix /aghome
reverse_proxy AGH_IP:AGH_PORT
}
}

Ønsker man derimod kun at betjene AdGuard Home med automatisk TLS, kan en opsætning svarende til eksemplet vist nedenfor anvendes:

DOMAIN {
encode gzip zstd
tls YOUR_EMAIL@DOMAIN
reverse_proxy AGH_IP:AGH_PORT
}

Deaktivering af DoH-kryptering på AdGuard Home

Anvendes TLS på den reverse-proxyserveren, behøver man ikke bruge TLS på AdGuard Home. Indstil allow_unencrypted_doh: true i AdGuardHome.yaml for at tillade AdGuard Home at svare på DoH-forespørgsler uden TLS-kryptering.

Reelle IP-adresser på klienter

Man kan indstille parameteren trusted_proxies til sin HTTP-proxys IP-adresse(r) for at få AdGuard Home til at tage headerne indeholdende den reelle klient IP-adresse i betragtning. Se siderne opsætning og kryptering for yderligere information.

Hvordan rettes "tilladelse nægtet"-fejl på Fedora?

 1. Flyt AdGuardHome-binærfilen til /usr/local/bin.

 2. Som root, eksekvér flg. kommando for at ændre sikkerhedskonteksten for filen:

  chcon -t bin_t /usr/local/bin/AdGuardHome
 3. Tilføj de nødvendige firewall-regler for at gøre den tilgængelig over netværket. F.eks.:

  firewall-cmd --new-zone=adguard --permanent
  firewall-cmd --zone=adguard --add-source=192.168.0.14/24 --permanent
  firewall-cmd --zone=adguard --add-port=3000/tcp --permanent
  firewall-cmd --zone=adguard --add-port=53/udp --permanent
  firewall-cmd --zone=adguard --add-port=80/tcp --permanent
  firewall-cmd --reload

Opleves stadig code=exited status=203/EXEC, eller lignende fejl fra systemctl, så prøv at afinstallere AdGuard Home og installere den direkte i /usr/local/bin ved brug af -o -muligheden i installationsscriptet:

curl -s -S -L 'https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/AdGuardHome/master/scripts/install.sh' | sh -s -- -o '/usr/local/bin' -v

Se [problematik 765] og [problematik 3281].

Hvordan rettes "inkompatibelt filsystem"-fejl?

AdGuard Home-installationen eller arbejdsmappen bør flyttes til en anden placering. Se afsnittet Begrænsninger på siden Kom godt i gang.

Hvordan opdateres AdGuard Home manuelt?

Hvis knappen ikke vises, eller en automatisk opdatering mislykkedes, kan opdatering ske manuelt. I eksemplerne nedenfor bruges AdGuard Home-versioner til Linux og Windows til AMD64 CPU'er.

Unix (Linux, macOS, BSD)

 1. Download the new AdGuard Home package from the releases page. For at udføre dette trin via kommandolinjen, skriv:

  curl -L -S -o '/tmp/AdGuardHome_linux_amd64.tar.gz' -s\
  'https://static.adguard.com/adguardhome/release/AdGuardHome_linux_amd64.tar.gz'

  Eller med 'wget':

  wget -O '/tmp/AdGuardHome_linux_amd64.tar.gz'\
  'https://static.adguard.com/adguardhome/release/AdGuardHome_linux_amd64.tar.gz'
 2. Gå til den mappe, hvori AdGuard Home er installeret. På de fleste Unix-systemer er standardmappen /opt/AdGuardHome, men på macOS er det /Applications/AdGuardHome.

 3. Stop AdGuard Home:

  sudo ./AdGuardHome -s stop
  OpenBSD

  På OpenBSD vil man sandsynligvis bruge doas i stedet for sudo.

 4. Sikkerhedskopiér data. Det vil sige opsætningsfilen og databiblioteket (AdGuardHome.yaml og data/ som standard). For f.eks. at sikkerhedskopiere data til en ny mappe kaldet ~/my-agh-backup:

  mkdir -p ~/my-agh-backup
  cp -r ./AdGuardHome.yaml ./data ~/my-agh-backup/
 5. Udpak AdGuard Home-arkivet til en midlertidig mappe. Downloades arkivet til ~/Downloads-mappen, så udpak det f.eks. til /tmp/:

  tar -C /tmp/ -f ~/Downloads/AdGuardHome_linux_amd64.tar.gz -x -v -z

  På macOS, skriv noget i stil med:

  unzip -d /tmp/ ~/Downloads/AdGuardHome_darwin_amd64.zip
 6. Erstat den gamle AdGuard Home eksekverbare fil med den nye. På de fleste Unix-systemer vil kommandoen se således ud:

  sudo cp /tmp/AdGuardHome/AdGuardHome /opt/AdGuardHome/AdGuardHome

  På macOS, skriv noget i stil med:

  sudo cp /tmp/AdGuardHome/AdGuardHome /Applications/AdGuardHome/AdGuardHome

  Man ønsker måske også kopiere dokumentationsdelene af pakken, såsom ændringsloggen (CHANGELOG.md), README-filen (README.md) og licensen (LICENSE.txt).

  Den midlertidige mappe kan derefter fjernes.

 7. Genstart AdGuard Home:

  sudo ./AdGuardHome -s start

Windows (vha. PowerShell)

I alle eksempler nedenfor skal PowerShell eksekveres som Administrator.

 1. Download the new AdGuard Home package from the releases page. For at udføre dette trin via kommandolinjen:

  $outFile = Join-Path -Path $Env:USERPROFILE -ChildPath 'Downloads\AdGuardHome_windows_amd64.zip'
  $aghUri = 'https://static.adguard.com/adguardhome/release/AdGuardHome_windows_amd64.zip'
  Invoke-WebRequest -OutFile "$outFile" -Uri "$aghUri"
 2. Gå til mappen, hvori AdGuard Home er installeret. I eksemplerne nedenfor bruges C:\Program Files\AdGuardHome.

 3. Stop AdGuard Home:

  .\AdGuardHome.exe -s stop
 4. Sikkerhedskopiér data. Det vil sige opsætningsfilen og databiblioteket (AdGuardHome.yaml og data/ som standard). For f.eks. at sikkerhedskopiere data til en ny mappe kaldet ~/my-agh-backup:

  $newDir = Join-Path -Path $Env:USERPROFILE -ChildPath 'my-agh-backup'
  New-Item -Path $newDir -ItemType Directory
  Copy-Item -Path .\AdGuardHome.yaml, .\data -Destination $newDir -Recurse
 5. Udpak AdGuard Home-arkivet til en midlertidig mappe. Er arkivet downloadet til f.eks. Downloads-mappen og ønskes udpakket til en midlertidig mappe:

  $outFile = Join-Path -Path $Env:USERPROFILE -ChildPath 'Downloads\AdGuardHome_windows_amd64.zip'
  Expand-Archive -Path "$outFile" -DestinationPath $Env:TEMP
 6. Erstat den gamle AdGuard Home eksekverbare fil med den nye. F.eks.:

  $aghExe = Join-Path -Path $Env:TEMP -ChildPath 'AdGuardHome\AdGuardHome.exe'
  Copy-Item -Path "$aghExe" -Destination .\AdGuardHome.exe

  Man ønsker måske også kopiere dokumentationsdelene af pakken, såsom ændringsloggen (CHANGELOG.md), README-filen (README.md) og licensen (LICENSE.txt).

  Den midlertidige mappe kan derefter fjernes.

 7. Genstart AdGuard Home:

  .\AdGuardHome.exe -s start

Hvordan afinstalleres AdGuard Home?

Afhængigt af, hvordan AdGuard Home blev installeret, er der forskellige måder at afinstallere den på.

advarsel

Inden afinstallation af AdGuard Home, skal man huske at ændre opsætningen af sine enheder, så der peges på en anden DNS-server.

Almindelig installation

I så tilfælde skal man gøre flg.:

 • Afregistrér AdGuard Home-tjenesten: ./AdGuardHome -s uninstall.

 • Fjern AdGuard-hjemmemappen.

Docker

Stop og fjern blot afbildningen.

Snap Store

snap remove adguard-home