Ponuka
SK

Pripojenie k verejnému DNS serveru AdGuard

AdGuard DNS je spoľahlivý spôsob blokovania reklám na internete bez inštalácie akejkoľvek aplikácie. Ľahko sa používa, je úplne zadarmo a rýchlo sa nastavuje na akomkoľvek zariadení. Poskytuje Vám základné funkcie potrebné na blokovanie reklám, počítadiel, škodlivých webových stránok a obsahu pre dospelých. Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa počtu zariadení. Nižšie nájdete samostatného sprievodcu nastavením DNS AdGuard pre jednotlivé platformy.

Metóda №1: Nainštalujte si našu aplikáciu

Najjednoduchší spôsob pripojenia k AdGuard DNS je prostredníctvom našich aplikácií. Stačí si stiahnuť AdGuard alebo AdGuard VPN a vybrať AdGuard DNS v nastaveniach servera DNS. Nie je potrebné zadávať adresy ručne!

Metóda č. 2: Konfigurujte AdGuard DNS manuálne

Nižšie vyberte typ zariadenia a postupujte podľa pokynov.

Android

Prejdite do časti Nastavenia → Sieť a internet (alebo Wi-Fi a internet)
Vyberte položku Rozšírené → Súkromná DNS.
Vyberte názov hostiteľa súkromného poskytovateľa DNS. Zadajte jeden zo serverov nižšie:
Predvolený server
AdGuard DNS bude blokovať reklamy a sledovače.
Server bez filtrácie
AdGuard DNS nebude blokovať reklamy, sledovače ani žiadne iné DNS dopyty.
Server na ochranu rodiny
AdGuard DNS bude blokovať reklamy, sledovače, obsah pre dospelých a tam, kde je to možné, povolí bezpečné vyhľadávanie a bezpečný režim.
Stlačte tlačidlo Uložiť.

iOS

Ak chcete získať všeobecný konfiguračný profil, vyberte DNS server nižšie a klepnite na Stiahnuť konfiguračný profil. Pre vlastný konfiguračný profil klepnite na Otvoriť nástroj na tvorbu profilu.
To add certain domains to exclusions, go to the profile constructor to create a personal link.
Tvorba profilu
Vygenerujte konfiguračný profil pre iOS/macOS, ktorý bude natívne využívať AdGuard DNS.
1. Vyberte DNS server a typ šifrovania.
2. Vypnite AdGuard DNS pre nižšie uvedené Wi-Fi siete.
3. Vypnite AdGuard DNS pre nižšie uvedené domény (a ich subdomény).
Otvorte na svojom zariadení Nastavenia aplikácie.
Apple devices DNS Settings
Klepnite na položku Profil bol stiahnutý.
Klepnite na Inštalovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Windows

Go to Start menu → Control Panel.
Windows DNS Settings
Select Network and Internet.
Windows DNS Settings
Click Network and Sharing Center.
Windows DNS Settings
In the left panel, select Change Adapter Settings.
Windows DNS Settings
Click the Wi-Fi network to which you are connected.
Windows DNS Settings
In the option bar, select Change settings of this connection. If the option is hidden, click the chevron icon.
Alternatively, right-click the connection icon and select Properties.
Windows DNS Settings
Select Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
Windows DNS Settings
Click Properties.
Windows DNS Settings
Select Use the following DNS server addresses.
Windows DNS Settings
Enter the addresses of one of the servers below as Preferred DNS server and Alternate DNS server.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
Windows DNS Settings
Click OK.
Select Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) and click Properties.
Windows DNS Settings
Select Use the following DNS server addresses.
Windows DNS Settings
Enter the addresses of one of the servers below as Preferred DNS server and Alternate DNS server.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
Click OK.
Click Close.

MacOS

Pokyny pre Big Sur 11.6 a vyššie

Vyberte DNS server podľa svojich preferencií a stlačením tlačidla stiahnite konfiguračný profil.
To add certain domains to exclusions, go to the profile constructor to create a personal link.
Tvorba profilu
Vygenerujte konfiguračný profil pre iOS/macOS, ktorý bude natívne využívať AdGuard DNS.
1. Vyberte DNS server a typ šifrovania.
2. Vypnite AdGuard DNS pre nižšie uvedené Wi-Fi siete.
3. Vypnite AdGuard DNS pre nižšie uvedené domény (a ich subdomény).
Otvorte na svojom zariadení Nastavenia aplikácie.
Apple devices DNS Settings
Vyberte položku Profily.
Vyberte stiahnutý profil AdGuard DNS a kliknite na tlačidlo Inštalovať.

Pokyny pre staršie verzie macOS

Open the Settings app on your device.
Select Network.
Select your network interface from the sidebar.
Click Advanced.
Select the DNS tab.
Click the Add button at the bottom of the DNS Servers list. Enter the IPv4 or IPv6 addresses for the required DNS servers from below.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
Click OK.

Linux

AdGuard Home
Try AdGuard Home, a powerful instrument to block ads and trackers and manage your home network. Once installed and configured, AdGuard Home protects ALL devices connected to your home Wi-Fi without requiring any client software. For more information, visit our GitHub repository.
Ako nainštalovať?
Ubuntu
Open System or System Settings, depending on your version.
Select Wi-Fi for wireless connections or Network for cable connections and click the cogwheel next to the required connection.
Select IPv4.
Enter the addresses of one of the DNS servers below.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
Turn off the Automatic switch next to the DNS field.
Click Apply.
Select IPv6.
Enter the addresses of one of the DNS servers below.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
Turn off the Automatic switch next to the DNS field.
Click Apply.
Restart your network to apply changes.
Debian
Open the Terminal.
In the command line, type:
su
Enter the root password.
In the command line, enter:
nano /etc/resolv.conf
When the text editor opens, type in the addresses of one of the servers below.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
IPv4:
IPv6:
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
IPv4:
IPv6:
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
IPv4:
IPv6:
Press Ctrl+O to save the file.
Press Enter.
Press Ctrl+X to quit the editor.
In the command line, enter:
/etc/init.d/networking restart
Press Enter.
Close the Terminal.

Smerovače

Open your router preferences. Usually, you can access them via your browser. Look at router models below for possible addresses.
Linksys and Asus routers: http://192.168.1.1
D-Link routers: http://192.168.0.1
Ubiquiti routers: http://unifi.ubnt.com
Enter the router password.
Note: make sure you record the router password in a safe place. Some router models have specific password-management applications: if it’s your case, the application should be already installed on your computer.
Go to DNS settings in the router admin page. Replace DNS addresses with the addresses of one of the servers below.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
IPv4:
IPv6:
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
IPv4:
IPv6:
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
IPv4:
IPv6:
Save changes.

Herné konzoly

PS4

Go to Settings → Network.
Select Set Up Internet Connection.
Choose Use Wi-Fi or Use a LAN Cable depending on your network connection.
Select Custom.
Set IP Address Settings to Automatic.
Set DHCP Host Name to Do Not Specify.
Set DNS Settings to Manual.
Change DNS addresses to the addresses of one of the servers below.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
If your game console supports IPv6 addresses, add them as well.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
Set MTU Settings to Automatic.
Set Proxy Server to Do Not Use.

PS5

Turn on your PS5 console and sign in to your account.
From the PS5 home screen, select the Settings icon (gear icon) located in the top right corner of the screen.
In the Settings menu, select Network.
Under Network, select Settings.
Choose your network and select Set Up Internet Connection.
Choose Custom and then select DNS Settings.
Select Manual and then enter the primary DNS server address:
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, and adult content and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
(Optional) Enter the secondary DNS server address. This is a backup DNS server that your PS5 will use if the primary DNS server is unavailable:
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, and adult content and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
If your console supports IPv6, add them as well.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, and adult content and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
Select Next to continue.
On the next screen, select Automatic for MTU settings.
On the Proxy Server screen, select Do Not Use.
Select Test Internet Connection to test your new DNS settings.
Once the test is complete and you see Internet Connection: Successful, select Confirm to save your settings.
Restart your PS5 console to apply the changes.

Xbox

Press the Xbox button on your controller to open the guide.
Select Profile & system → Settings → General → Network Settings.
From the Network screen options, go to Advanced Settings → DNS Settings.
Select Manual.
Change DNS addresses to the addresses of one of the servers below.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
If your game console supports IPv6 addresses, add them as well.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
Press B to confirm changes and exit the menu.

Nintendo 3DS

Platí pre: New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL a Nintendo 2DS.
V ponuke Domov vyberte položku Nastavenia systému.
Prejdite do Nastavenia internetu → Nastavenia pripojenia.
Vyberte súbor pripojenia a potom vyberte možnosť Zmeniť nastavenia.
Vyberte DNS a potom vyberte Nastaviť.
Nastavte Automatické získavanie DNS na Nie.
Vyberte Podrobné nastavenie a potom Primárny DNS. Ak chcete odstrániť existujúci DNS, podržte stlačenú šípku doľava.
Zadajte adresu jedného zo serverov nižšie. Výberom OK sa vrátite na obrazovku DNS. Podobne zadajte Sekundárny DNS.
Predvolené servery
AdGuard DNS bude blokovať reklamy a sledovače.
Servery bez filtrácie
AdGuard DNS nebude blokovať reklamy, sledovače ani žiadne iné požiadavky DNS.
Servery na ochranu rodiny
AdGuard DNS zablokuje reklamy, sledovače, obsah pre dospelých a povolí bezpečné vyhľadávanie a bezpečný režim, ak je to možné.
Stlačte tlačidlo Uložiť a potom tlačidlo OK.

Nintendo Switch

– Zapnite konzolu Nintendo Switch a prejdite do ponuky Domov.
Prejdite do Nastavenia systému → Internet.
Vyberte sieť Wi-Fi, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia DNS.
Kliknite na položku Zmeniť nastavenia pre vybratú sieť Wi-Fi.
Posuňte zobrazenie nadol a vyberte položku Nastavenia DNS.
Vyberte možnosť Manuálne a potom zadajte adresu primárneho DNS servera.
Predvolené servery
AdGuard DNS bude blokovať reklamy a sledovače.
Servery bez filtrácie
AdGuard DNS nebude blokovať reklamy, sledovače ani žiadne iné požiadavky DNS.
Servery na ochranu rodiny
AdGuard DNS zablokuje reklamy, sledovače a obsah pre dospelých a povolí bezpečné vyhľadávanie a bezpečný režim, ak je to možné.
(Voliteľné) Zadajte adresu sekundárneho servera DNS. Toto je záložný DNS server, ktorý Váš Nintendo Switch použije, ak primárny DNS server nie je dostupný.
Predvolené servery
AdGuard DNS bude blokovať reklamy a sledovače.
Servery bez filtrácie
AdGuard DNS nebude blokovať reklamy, sledovače ani žiadne iné DNS dopyty.
Servery na ochranu rodiny
AdGuard DNS zablokuje reklamy, sledovače a obsah pre dospelých a povolí bezpečné vyhľadávanie a bezpečný režim, ak je to možné.
Výberom položky Uložiť uložíte nastavenia DNS.
Ak chcete použiť zmeny, znova sa pripojte k sieti Wi-Fi.

Steam Deck

Open the Steam Deck settings by clicking on the gear icon in the upper right corner of the screen.
Click Network.
Click the gear icon next to the network connection you want to configure.
Select IPv4 or IPv6, depending on the type of network you're using.
Select Automatic (DHCP) addresses only or Automatic (DHCP).
In the DNS servers field, enter one of the following IP addresses.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, and adult content and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
If your console supports IPv6, add them as well.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, and adult content and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
Save the changes.

Smart TV

Samsung Smart TV

Open Settings → Network.
Select Network Status → IP Settings.
Click DNS setting, then select Enter manually from the dropdown menu.
In the DNS Server field, enter one of the following DNS server addresses.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, and adult content and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
Save the changes and restart your Samsung TV.

LG

Open Settings → All Settings.
Click Network and select your Wi-Fi network.
Open Advanced Wi-Fi settings and click Edit.
Uncheck Set automatically.
In the DNS Server field, enter one of the following DNS server addresses.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, and adult content and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
Click Connect to save the changes.

Android TV

Open Settings → Network & Internet.
Select your Wi-Fi network or wired connection.
Write down the IP address of your device. You can find it under IP address.
Scroll down to IP settings and select Static.
Enter the IP address of your device.
For Gateway, enter your router’s IP address. You can usually find it in your router's settings or by contacting your Internet service provider.
For Network prefix length, enter: 24
For DNS 1, enter the primary DNS server address.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, and adult content and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
For DNS 2, enter the secondary DNS server address. This is a backup DNS server that your Android TV box will use if the primary DNS server is unavailable.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, and adult content and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
Save the changes.

Apple TV

Open Settings → Network.
Select your Wi-Fi network or wired connection.
Click Configure DNS and choose Manual.
Enter one of the following DNS server addresses.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, and adult content and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
Click Done.

Fire TV

Open Settings → My Fire TV → About → Network.
Write down the IP address, gateway, and subnet mask.
Return to Settings and click Network.
Select your network and click the remote's menu button (☰) to forget it.
Select the network again and enter your password. Instead of clicking Connect, click Advanced.
Enter the written down IP address and gateway.
For Subnet Mask, if your subnet mask is 255.255.255.0, enter: 24 if your subnet mask is 255.255.255.255: 32
For DNS 1, enter the primary DNS server address.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, and adult content and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
For DNS 2, enter the secondary DNS server address. This is a backup DNS server that your Fire TV will use if the primary DNS server is unavailable.
Default servers
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering servers
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection servers
AdGuard DNS will block ads, trackers, and adult content and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.
Save the changes.

Adresy našich serverov

Všetky adresy AdGuard DNS serverov, vrátane serverov DoH, DoT, DoQ a DNSCrypt.

DNS-over-HTTPS

Default server
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering server
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection server
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.

DNS-over-TLS

Default server
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering server
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection server
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.

DNS-over-QUIC

Default server
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering server
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection server
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.

DNSCrypt

Default server
AdGuard DNS will block ads and trackers.
Non-filtering server
AdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection server
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible.

Obyčajné DNS

Predvolené servery
AdGuard DNS bude blokovať reklamy a sledovače.
IPv4:
IPv6:
Nefiltrujúce servery
AdGuard DNS nebude blokovať reklamy, sledovače ani žiadne iné požiadavky DNS.
IPv4:
IPv6:
Servery na ochranu rodiny
AdGuard DNS bude blokovať reklamy, sledovače, obsah pre dospelých a tam, kde je to možné, povolí bezpečné vyhľadávanie a bezpečný režim.
IPv4:
IPv6:
Skopírované