Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vyprázdnit mezipaměť DNS

info

Zde vysvětlíme, jak můžete vyprázdnit mezipaměť DNS a vyřešit tak problémy se službami veřejného DNS. Pomocí Blokátoru reklam AdGuard můžete nastavit DNS servery, včetně šifrovaných

Rychlý odkaz: Stáhnout Blokátor reklam AdGuard

Co je mezipaměť DNS?

Do mezipaměti DNS se ukládají IP adresy navštívených webů v lokálním počítači, aby se příště načítaly rychleji. Místo dlouhého vyhledávání DNS systém odpovídá na dotazy pomocí záznamů DNS z dočasné mezipaměti DNS.

Mezipaměť DNS obsahuje tzv. zdrojová data (RR), které jsou:

 • Zdrojová data (nebo rdata);
 • Typ záznamu;
 • Název záznamu;
 • TTL (životnost);
 • Třída;
 • Délka zdrojových dat.

Kdy může být nutné vyprázdnit mezipaměť

Změnili jste poskytovatele DNS na AdGuard DNS. Pokud uživatel změnil svůj DNS, může kvůli mezipaměti chvíli trvat, než se výsledek zobrazí.

Pravidelně se vám zobrazuje chyba 404. Webové stránky byly např. přeneseny na jiný server a změnila se jejich IP adresa. Aby prohlížeč otevřel webovou stránku z nové IP adresy, je třeba odstranit IP adresu z mezipaměti DNS.

Chcete vylepšit své soukromí.

Jak vyprázdnit mezipaměť DNS v různých OS

iOS

Vyprázdnění mezipaměti DNS v iPadu nebo iPhonu lze provést různými způsoby.

Nejjednodušší je aktivovat režim Letadlo (například v Ovládacím centru nebo v aplikaci Nastavení) a opět jej deaktivovat. Mezipaměť DNS bude vyprázdněna.

Další možností je obnovit síťové nastavení zařízení v Nastavení telefonu. Otevřete Obecné, sjeďte dolů, vyhledejte Resetovat a klepněte na Resetovat nastavení sítě.

note

Tímto postupem ztratíte připojení k routerům Wi-Fi a dalším specifickým nastavením sítě, včetně přizpůsobení serverů DNS. Budete muset resetovat ručně.

Android

Vyprázdnění mezipaměti DNS v zařízení s Androidem lze provést různými způsoby. Přesný postup se může lišit v závislosti na verzi systému Android, kterou používáte, a na výrobci zařízení.

Vymazání mezipaměti DNS prostřednictvím Chrome

Google Chrome, často výchozí prohlížeč v systému Android, má vlastní mezipaměť DNS. Chcete-li vyprázdnit tuto mezipaměť v prohlížeči Chrome, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Spusťte Chrome na svém Android zařízení
 2. Do adresního řádku napište chrome://net-internals/#DNS
 3. Na stránce vyhledávání DNS vyberte z nabídky vlevo položku DNS
 4. Na panelu vpravo klepněte na tlačítko Clear Host Cache a vymažte mezipaměť DNS v zařízení

Úprava sítě Wi-Fi na statickou

Chcete-li vymazat mezipaměť DNS u zařízení s Androidem změnou nastavení sítě Wi-Fi na možnost Statická, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přejděte do Nastavení → Wi-Fi a vyberte síť, ke které jste připojeni
 2. Vyhledejte nastavení IP a vyberte Statická
 3. Vyplňte požadovaná pole. Potřebné informace získáte od správce sítě nebo na konfigurační stránce routeru
 4. Po zadání požadovaných údajů se znovu připojte k síti Wi-Fi. Tato akce donutí zařízení aktualizovat nastavení IP a DNS a vymazat mezipaměť DNS

Resetování nastavení sítě

Další možností je obnovit síťové nastavení zařízení v Nastavení telefonu. Otevřete Nastavení → Systém → Pokročilé → Možnosti resetování → Resetovat nastavení sítě a klepněte na Resetovat nastavení.

note

Tímto postupem ztratíte připojení k routerům Wi-Fi a dalším specifickým nastavením sítě, včetně přizpůsobení serverů DNS. Budete muset resetovat ručně.

macOS

Chcete-li v systému macOS vyprázdnit mezipaměť DNS, otevřete Terminál (najdete ho pomocí vyhledávání Spotlight — stiskněte klávesy Command+Mezerník a napište Terminal) a zadejte následující příkaz:

sudo killall -HUP mDNSResponder

V systémech macOS Big Sur 11.2.0 a macOS Monterey 12.0.0 můžete použít také tento příkaz:

sudo dscacheutil -flushcache

Poté zadejte heslo správce a dokončete proces.

Windows

Chcete-li vyprázdnit mezipaměť DNS v zařízení se systémem Windows, postupujte takto:

Otevřete příkazový řádek jako správce. Najdete jej v nabídce Start zadáním příkazový řádek nebo cmd. Poté zadejte příkaz ipconfig /flushdns a stiskněte Enter.

Zobrazí se řádek Successfully flushed the DNS Resolver Cache. Hotovo!

Linux

Linux neobsahuje mezipaměť DNS na úrovni operačního systému, pokud není nainstalována a spuštěna služba mezipaměti, například systemd-resolved, DNSMasq, BIND nebo Nscd. Proces vyprázdnění mezipaměti DNS závisí na distribuci systému Linux a použité službě ukládání do mezipaměti.

Pro každou distribuci je třeba spustit okno terminálu. Stiskněte Ctrl+Alt+T na klávesnici a pomocí odpovídajícího příkazu vymažte mezipaměť DNS pro službu, na které váš Linux běží.

Chcete-li zjistit, který řešitel DNS používáte, zadejte příkaz sudo lsof -i :53 -S.

systemd-resolved

Chcete-li vyprázdnit mezipaměť DNS systemd-resolved, zadejte příkaz:

sudo systemd-resolve --flush-caches

V případě úspěchu příkaz nevrátí žádnou odpověď.

DNSMasq

Chcete-li vyprázdnit mezipaměť DNSMasq, musíte ji restartovat:

sudo service dnsmasq restart

NSCD

Chcete-li vyprázdnit mezipaměť NSCD, musíte službu také restartovat:

sudo service nscd restart

BIND

Chcete-li vyprázdnit mezipaměť DNS BIND, spusťte příkaz:

rndc flush

Pak je třeba znovu načíst BIND:

rndc reload

Zobrazí se zpráva, že server byl znovu úspěšně načten.

Jak vyprázdnit mezipaměť DNS v Chrome

To může být užitečné, pokud nechcete restartovat prohlížeč pokaždé, když pracujete se soukromým AdGuard DNS nebo AdGuard Home. Nastavení 1-2 stačí změnit pouze jednou.

 1. Deaktivujte zabezpečený DNS v nastavení Chrome

  chrome://settings/security
 2. Deaktivujte DNS řešitel Async

  chrome://flags/#enable-async-dns
 3. Zde stiskněte obě tlačítka

  chrome://net-internals/#sockets
 4. Stiskněte Vymazat mezipaměť hostitele

  chrome://net-internals/#dns