Spring til hovedindhold

Syntaks for DNS-filtreringsregler

info

I denne artikel forklares, hvordan man skriver tilpassede filtreringsregler til brug i AdGuard-produkter

Hurtige links: Download AdGuard Ad Blocker, Hent AdGuard Home, Prøv AdGuard DNS

Introduktion

AdGuard DNS-filtreringsregelsyntaks kan bruges til at gøre regler mere fleksible, så de kan blokere indhold iht. personlige præferencer. AdGuard DNS-filtreringsregelsyntaks kan bruges i forskellige AdGuard-produkter, såsom AdGuard Home, AdGuard DNS, AdGuard til Windows/Mac/Android.

Der er tre forskellige tilgange til at skrive værtsblokeringslister:

 • Adblock-syntakstype: Den moderne tilgang til at skrive filtreringsregler baseret på brug af et undersæt af Adblock-regelsyntaksen. På denne måde er blokeringslister kompatible med browser-adblockere.

 • /etc/hosts syntaks: Den gamle, gennemprøvede tilgang, der bruger samme værtsfilsyntakser som operativsystemerne.

 • Syntaks kun til domæner: En simpel liste over domænenavne.

Opretter man en sortliste, anbefales brug af Adblock-syntakstypen. Den har et par vigtige fordele ift. den gamle syntakstype:

 • Blokeringslistestørrelse. Ved at bruge mønstertilpasning kan man have én enkelt regel i stedet for hundredvis af /etc/hosts-poster.

 • Kompatibilitet. Blokeringslisten vil være kompatibel med browser-adblockere, og regler kan nemmere deles med en browser-filtreringsliste.

 • Udvidelsesmuligheder. I det seneste årti har Adblock-syntakstypen udviklet sig meget, og vi ser ingen grund til ikke at udvide den yderligere og tilbyde flere funktioner til netværksniveau-blockere.

Vedligeholder man enten en sortliste af typen /etc/hosts eller flere filtreringslister (uanset type), tilbyder vi et værktøj til kompilering af sortlister. Vi kaldte den Hostlist-kompiler, og vi bruger den selv til at oprette AdGuard DNS-filter.

Basiseksempler

 • ||eksempel.org^: blokér domæneadgang for eksempel.org og alle dets underdomæner, f.eks. www.eksempel.org.

 • ||eksempel.org^: Afblokér domæneadgang til eksempel.org og alle dets underdomæner.

 • 1.2.3.4 eksempel.org: (Bemærk, gammel /etc/hosts-syntakstype) i AdGuard Home, svar med 1.2.3.4 på forespørgsler for eksempel.org-domænet, men ikke dets underdomæner. Blokér i Private AdGuard DNS adgangen til eksempel.org. www.eksempel.org forbliver tilladt.

  I AdGuard Home er brug af den uspecificerede IP-adresse (0.0.0.0) eller en lokal adresse (127.0.0.1 o.lign.) for en vært essentielt det samme som at blokere denne vært.

  # Returnerer IP-adressen 1.2.3.4 for eksempel.org.
  1.2.3.4 eksempel.org
  # Blokerer eksempel.org ved at svare med 0.0.0.0.
  0.0.0.0 eksempel.org
 • eksempel.org: En simpel domæneregel. Blokerer eksempel.org-domænet, men ikke dets underdomæner. www.eksempel.org forbliver tilladt.

 • ! Her angives en kommentar og # Også en kommentar: Kommentarer.

 • /REGEX/: Blokér adgang til domæner matchende det angivne regulære udtryk.

Adblock-syntakstype

Dette er en undergruppe af den traditionelle Adblock-syntakstype brugt af webbrowser-adblockere.

   regel = ["@@"] mønster [ "$" modifikatorer ]
modifikatorer = [modifikator0, modifikator1[, ...[, modifikatorN]]]
 • mønster: Værtsnavnmasken. Alle værtsnavne matches mod denne maske. Mønsteret kan også indeholde specialtegn, som beskrevet nedenfor.

 • @@: den markør, der bruges i undtagelsesreglerne. Ønskes filtrering for de matchende værtsnavne deaktiveret, så start reglen med denne markør.

 • modifikatorer: Parametre, som tydeliggør reglen. De kan begrænse reglens udstrækning eller endda helt ændre måden, den fungerer på.

Specialtegn

 • *: jokertegnet. Det bruges til at repræsentere et hvilket som helst tegn. Dette kan også være en tom streng eller en streng af enhver længde.

 • ||: Matcher begyndelsen af et værtsnavn, inkl. ethvert underdomæne. F.eks. så matcher ||eksempel.org eksempel.org og test.eksempel.org, men ikke testeksempel.org.

 • ^: separatortegnet. Ulig browser-adblocking, er der intet at adskille/opdele i et værtsnavn, så det eneste formål med dette tegn er at markere slutningen på værtsnavnet.

 • |: En markør for begyndelsen eller slutningen på værtsnavnet. Værdien afhænger af tegnplaceringen i masken. F.eks. svarer reglen emple.org| til eksempel.org, men ikke til eksempel.org.com. |eksempe korresponderer med eksempel.org, men ikke med test.eksempel.

Regulære udtryk

Ønskes endnu mere fleksibilitet ved regeludarbejdelse, kan regulære udtryk bruges i stedet for standarden, den forenklede matchningssyntaks. Ønskes et regulært udtryk anvendt, skal mønsteret se således ud:

mønster = "/" regexp "/"

Eksempler:

 • /eksempel.*/ blokerer værter matchende eksempel.*-regexp'et.

 • @@/eksempel.*/$important afblokerer værter matchende eksempel.*-regexp'et. Bemærk, at denne regel også forudsætter important-modifikatoren.

Kommentarer

Enhver linje startende med et udråbs- eller et hash-tegn udgør en kommentar og ignoreres derfor af filtreringsmotoren. En kommentarer beskriver, hvad en regel gør, og den placeres normalt over reglen.

Eksempel:

! Dette er en kommentar.
# Dette er også en kommentar.

Regelmodifikatorer

Adfærden for en regel kan ændres ved at tilføje modifikatorer. Modifikatorer skal placeres i slutningen af reglen efter $-tegnet og adskilles med kommaer.

Eksempler:


 • ||eksempel.org^ er det matchende mønster. $ er afgrænsningstegnet, der signalerer, at resten af reglen er modifikatorer. "important" er modifikationen.

 • Man ønsker måske at bruge flere modifikatorer i en regel. Adskil dem i så fald med kommaer:

  ||eksempel.org^$client=127.0.0.1,dnstype=A

  ||eksempel.org^ er det matchende mønster. $ er afgrænsningstegnet, der signalerer, at resten af reglen er modifikatorer. client=127.0.0.1 er klient-modifikatoren med sin værdi, 127.0.0.1, er afgrænsningstegnet. Og til sidst er dnstype=A dnstype-modifikatoren med sin værdi A.

BEMÆRK: Indeholder en regel en modifikator, der ikke er angivet i dette dokument, skal hele regel ignoreres. På denne måde undgås falske positiver, når folk forsøger at bruge umodificerede browser-adblockingfilterlister, såsom EasyList eller EasyPrivacy.

client

Modifikatoren client muliggør at angive de klienter, for hvilke reglen anvendes. Der er to hovedmåder, en klient kan identificere på:

 • Via deres IP-adresse eller CIDR-præfiks. Denne måde fungerer for alle slags klienter.

 • Via deres navn. Denne måde fungerer kun for vedvarende klienter (i AdGuard Home) og enheder (i Private AdGuard DNS), som man manuelt har tilføjet.

  BEMÆRK: I AdGuard Home understøttes ClientID'er ikke pt., kun navne. Har man tilføjet en klient med navnet "Min Klient" og klient-id min-klient, så bogstavér modifikatoren $client='Min Klient' i modsætning til $client=min-klient.

Syntaksen er:

$client=værdi1|værdi2|...

Klienter kan også undtages ved at tilføje et ~-tegn før værdien. Reglen anvendes så ikke på DNS-forespørgsler fra denne klient.

$client=~værdi1

Klientnavne indeholder normalt mellemrum eller andre specialtegn, hvorfor navnet bør sætte i anførselstegn. Både enkelte og dobbelte ASCII-anførselstegn understøttes. Brug omvendt skråstreg (\) til at escape anførselstegnene (" og '), kommaer (,) samt pipes (|).

BEMÆRK: Når en klient undtages, skal man placere ~ udenfor anførselstegnene.

Eksempler:

 • @@||*^$client=127.0.0.1: Afblokér alt for localhost.

 • ||eksempel.org^$client='Frank\'s bærbare': Blokér kun eksempel.org for klienten med navnet Frank's bærbare. Bemærk, at anførselstegnet (') i navnet skal escapes.

 • ||eksmpel.org^$client=~'Mary\'s\, John\'s\ og Boris\'s bærbarer': Blokér eksmpel.org for alle undtagen for klientnavnene Mary's, John's og Boris' bærbarer. Bemærk, at komma (,) også skal escapes.

 • ||eksempel.org^$client=~Mor|~Far|Børn: Blokér eksempel.org for Børn, men ikke for Mor og Far. Dette eksempel viser, hvordan man angiver flere klienter i én regel.

 • ||eksempel.org^$client=192.168.0.0/24: Blokér eksempel.org for alle klienter med IP-adresser i området fra 192.168.0.0 til 192.168.0.255.

denyallow

Modifikatoren denyallow kan bruges til at undtage domæner fra blokeringsreglen. Benyt |-tegnet som separator, når flere domæner føjes til én regel.

Syntaksen er:

$denyallow=domæne1|domæne2|...

Denne modifikator muliggør at undgå at oprette unødvendige undtagelsesregler, når vores blokeringsregel dækker for mange domæner. Man ønsker måske at blokere alt undtagen nogle få TLD-domæner. Man kan bruge standardmetoden, dvs. regler såsom denne:

! Blokér alt.
/.*/

! Afblokér et par TLD'er.
@@||com^
@@||net^

Problemet med denne tilgang er, at man på denne måde også afblokerer sporingsdomæner, som findes på disse TLD'er (f.eks. google-analytics.com). Sådan løses dette med denyallow:

*$denyallow=com|net

Eksempler:

 • *$denyallow=com|net: Blokér alt, undtagen *.com og *.net.

 • @@*$denyallow=com|net: Afblokér alt, undtagen *.com og *.net.

 • ||eksempel.org^$denyallow=under.eksempel.org. blokér eksempel.org og *.eksempel.org, men blokér ikke under.eksempel.org.

dnstype

Modifikatoren dnstype muliggør angivelse af DNS-forespørgsel eller svartype, for hvilken reglen udløses.

Syntaksen er:

$dnstype=værdi1|værdi2|...
$dnstype=~værdi1|~værdi2|~...

Typenavnene er minuskel/majuskel ufølsomme, men valideres mod et sæt reelle DNS-ressourceposttyper (RR).

Kombinér ikke undtagelsesregler med inklusionsregler. Dette:

$dnstype=~værdi1|~værdi2

svarer til dette:

$dnstype=værdi2

Eksempler:

 • ||eksemple.org^$dnstype=AAAA: Blokér DNS-forespørgsler for IPv6-adresserne på eksemple.org.

 • ||eksemple.org^$dnstype=~A|~CNAME: Tillad kun A og CNAME DNS-forespørgsler for eksemple.org, blokér resten.

BEMÆRK: Før version v0.108.0, brugte AdGuard Home forespørgselstypen til at filtrere svarposterne, i modsætning til selve svarposttypen. Det gav problemer, da det betød, at der ikke kunne skrives regler, som ville tillade visse CNAME-poster i svar i A- og AAAA-forespørgsler. I v0.108.0 blev denne adfærd ændret, så den nu er:

||canon.eksempel.com^$dnstype=~CNAME

giver mulighed for at undgå filtrering af det flg. svar:

SVAR:
-> eksempel.com
kanonisk navn = canon.eksempel.com.
ttl = 60
-> canon.eksempel.com
internetadresse = 1.2.3.4
ttl = 60

dnsrewrite

Svarmodifikatoren dnsrewrite muliggør at erstatte indholdet af svaret på DNS-forespørgslen for de matchende værter. Bemærk, at denne modifikator i AdGuard Home fungerer i alle regler, men kun i tilpassede regler i Private AdGuard DNS.

Regler med svarmodifikatoren dnsrewrite har højere prioritet end øvrige regler i AdGuard Home.

Stenografisyntaksen er:

$dnsrewrite=1.2.3.4
$dnsrewrite=abcd::1234
$dnsrewrite=eksempel.net
$dnsrewrite=REFUSED

Nøgleordene SKAL være majuskler (f.eks. NOERROR). Nøgleordsomskrivninger har forrang over de øvrige og vil resultere i et tomt svar med en passende svarkode.

Den fulde syntaksform er RCODE;RRTYPE;VALUE:

$dnsrewrite=NOERROR;A;1.2.3.4
$dnsrewrite=NOERROR;AAAA;abcd::1234
$dnsrewrite=NOERROR;CNAME;eksempel.net
$dnsrewrite=REFUSED;;

Modifikatoren $dnsrewrite med NOERROR-svarkoden kan også have tomme RRTYPE- og VALUE-felter.

CNAME er speciel, idet AdGuard Home vil opløse værten og føje dens oplysninger til svaret. Dvs., hvis eksempel.net har IP 1.2.3.4, og brugeren har dette i sine filterregler:

||eksempel.com^$dnsrewrite=eksempel.net
! Eller:
||eksempel.com^$dnsrewrite=FEJL;CNAME;eksempel.net

så vil svaret være noget i retning af:

nslookup eksempel.com my.adguard.local
Server: my.adguard.local
Adresse: 127.0.0.1#53

Ikke-autoritativt svar:
eksempel.com kanonisk navn = eksempel.net.
Navn: eksempel.net
Adresse: 1.2.3.4

Dernæst CNAME-omskrivningen. Derefter opsummeres alle andre posters værdier til ét svar, så dette:

||eksempel.com^$dnsrewrite=NOERROR;A;1.2.3.4
||eksempel.dk^$dnsrewrite=NOERROR;A;1.2.3.5

vil resultere i et svar med to A-poster.

Aktuelt understøttede RR-typer med eksempler:

 • ||4.3.2.1.in-addr.arpa^$dnsrewrite=NOERROR;PTR;eksempel.net. tilføjer en PTR-post for reverse DNS. Reverse DNS-forespørgsler for 1.2.3.4 til DNS-serveren vil resultere i eksempel.net.

  BEMÆRK: IP'en SKAL være i omvendt rækkefølge. Se RFC 1035.

 • ||eksempel.com^$dnsrewrite=NOERROR;A;1.2.3.4 tilføjer en A-post med værdien 1.2.3.4.

 • ||eksempel.com^$dnsrewrite=NOERROR;AAAA;abcd::1234 tilføjer en AAAA-post med værdien abcd::1234.

 • ||eksempel.com^$dnsrewrite=NOERROR;CNAME;eksempel.org tilføjer en CNAME-post. Se forklaring ovenfor.

 • ||eksempel.com^$dnsrewrite=NOERROR;HTTPS;32 eksempel.com alpn=h3 tilføjer en HTTPS-post. Kun et undersæt af parameterværdier understøttes: Værdier skal være sammenhængende, og hvor en værdiliste forventes, understøttes pt. kun én værdi:

  ipv4hint=127.0.0.1       // Understøttet.
  ipv4hint="127.0.0.1" // Uunderstøttet.
  ipv4hint=127.0.0.1,127.0.0.2 // Uunderstøttet.
  ipv4hint="127.0.0.1,127.0.0.2" // Uunderstøttet.

  Dette vil blive ændret fremtiden.

 • ||eksempel.com^$dnsrewrite=NOERROR;MX;32 eksempel.mail tilføjer en MX-post med forrangsværdien 32 og udvekslingsværdien eksempel.mail.

 • ||eksempel.com^$dnsrewrite=NOERROR;SVCB;32 eksempel.com alpn=h3 tilføjer en SVCB-value. Se HTTPS-eksemplet ovenfor.

 • ||eksempel.com^$dnsrewrite=NOERROR;TXT;hallo_verden tilføjer en TXT-post med værdien hallo_verden.

 • ||_svctype._tcp.eksempel.com^$dnsrewrite=NOERROR;SRV;10 60 8080 eksempel.com tilføjer en SRV-post med prioritetsværdien 10, vægtværdien 60, porten8080 og målværdien eksempel.com.

 • ||eksempel.com^$dnsrewrite=NXDOMAIN;; svarer med en NXDOMAIN-kode.

 • $dnstype=AAAA,denyallow=eksempel.org,dnsrewrite=NOERROR;; besvares med tomme NOERROR-svar for alle AAAA-forespørgsler, undtagen for dem indeholdende eksempel.org.

Undtagelsesregler afblokerer én eller alle regler:

 • @@||eksempel.com^$dnsrewrite fjerner alle DNS rewrite-regler.

 • @@||eksempel.com^$dnsrewrite=1.2.3.4 fjerner DNS rewrite-reglen, der tilføjer en A-post med værdien 1.2.3.4.

important

Modifikatoren important anvendt på en regel, øger dens prioritet over alle øvrige regler uden modifikatoren. Selv over basisundtagelsesregler.

Eksempler:

 • I dette eksempel:

  ||eksempel.org^$important
  @@||eksempel.org^

  ||eksempel.org^$important blokerer alle forespørgsler til *.eksempel.org på trods af undtagelsesreglen.

 • I dette eksempel:

  ||eksempel.org^$important
  @@||eksempel.org^$important

  undtagelsesreglen har også vigtige-modifikator, så den vil virke.

badfilter

Reglerne med modifikatoren badfilter deaktiverer andre basisregler, til hvilke de henviser. Det betyder, at teksten i den deaktiverede regel bør matche teksten i reglen badfilter (uden modifikatoren badfilter).

Eksempler:

 • ||eksempel.com$badfilter dealtiverer ||eksempel.com.

 • @@||eksempel.org^$badfilter deaktiverer @@||eksempel.org^.

  BEMÆRK: badfilter-modifikatoren fungerer ikke pt. med /etc/hosts-regeltyper. 127.0.0.1 eksempel.org$badfilter deaktiverer ikke den oprindelige 127.0.0.1 eksempel.org-regel.

ctag

Modifikatoren ctag kan kun bruges i AdGuard Home.

Det muliggør blokering af domæner for bestemte typer af DNS-klienttags. Tags kan tildeles klienter i AdGuard Home-UI'en. Fremadrettet er det planen at tildele tags automatisk ved at analysere hver klients adfærd.

Syntaksen er:

$ctag=værdi1|værdi2|...

Matcher en af klienternes tags ctag-værdierne, gælder denne regel for klienten. Syntaksen for undtagelse er:

$ctag=~value1|~value2|...

Matcher en af klienternes tags undtagelses ctag-værdierne, gælder denne regel ikke for klienten.

Eksempler:

 • ||eksempel.org^$ctag=device_pc|device_phone: Blokerer eksempel.org for klienter tagget som device_pc eller device_phone.

 • ||eksempel.org^$ctag=~device_phone: Blokerer eksempel.org for alle klienter, undtagen for den tagget som device_phone.

Oversigt over gyldige tags:

 • Efter enhedstype:

  • device_audio: Lydenheder.
  • device_camera: Kameraer.
  • device_gameconsole: Spillekonsoller.
  • device_laptop: Bærbare.
  • device_nas: NAS (netværkstilsluttede lagerenheder).
  • device_pc: PC'er.
  • device_phone: Mobiler.
  • device_printer: Printere.
  • device_securityalarm: Sikkerhedsalarmer.
  • device_tablet: Tablets.
  • device_tv: TV.
  • device_other: Øvrige enhedstyper.
 • Efter styresystem:

  • os_android: Android.
  • os_ios: iOS.
  • os_linux: Linux.
  • os_macos: macOS.
  • os_windows: Windows.
  • os_other: Øvrige OS'er.
 • Efter brugergruppe:

  • user_admin: Administratorer.
  • user_regular: Almindelige brugere.
  • user_child: Børn.

/etc/hosts-syntakstype

For hver vært skal én enkelt linje fremgå med flg. oplysninger:

IP_adresse kanonisk_værtsnavn [aliases...]

Indtastningsfelter adskilles med et vilkårligt antal mellemrum eller tabulatortegn. Tekst efter #-tegnet og indtil slutningen af linjen udgør en kommentar og ignoreres.

Værtsnavne må kun indeholde alfanumeriske tegn, bindestreg-/minustegn (-) samt punktummer (.). De skal starte med et alfabetisk tegn og slutte med et alfanumerisk tegn. Valgfrie aliaser muliggør navneændringer, alternative stavemåder og kortere/generiske værtsnavne (f.eks. localhost).

Eksempel:

# Dette er en kommentar
127.0.0.1 eksempel.org eksempel.info
127.0.0.1 eksempel.com
127.0.0.1 eksempel.net # dette er også en kommentar

I AdGuard Home bruges IP-adresserne til at besvare DNS-forespørgsler for disse domæner. I Private AdGuard DNS blokeres disse adresser simpelthen.

Domænespecifik syntaks

En simpel liste over domænenavne, ét navn pr. linje.

Eksempel:

# Dette er en kommentar
eksempel.com
eksempel.org
eksempel.net # dette er også en kommentar

Er en streng ikke er et gyldigt domæne (f.eks. *.eksempel.org), betragter AdGuard Home den som en Adblock-syntakstype regel.

Hostliste-kompiler

Vedligeholder man en sortliste og bruger forskellige kilder heri, kan Hostlist- kompileren være et nyttigt værktøj. Det er et simpelt værktøj, der gør det nemmere at kompilere en værtsblokeringsliste, der er kompatibel med AdGuard Home, Private AdGuard DNS eller ethvert andet AdGuard-produkt med DNS-filtrering.

Hvad den er i stand til:

 1. Kompiler én enkelt blokeringsliste fra flere kilder.

 2. Udelukke de regler, man ikke behøver.

 3. Oprense den resulterende liste: Fjerne dubletter og ugyldige regler, samt komprimere listen.